Aan alle clubs

Terreinen stad Aalst

Er mogen op de terreinen van de stad Aalst (Osbroek – Rozendreef en Beukenhof) geen dranken worden meegenomen naar de terreinen (behalve water in plastiek flessen) en er mag evenmin gerookt worden in de buurt van de kunstgrasvelden.

Er zal permanent toezicht worden gehouden door, de stadsverantwoordelijken die er zullen toezien of alles correct verloopt en of de reglementen worden toegepast.

Bij inbreuken op de reglementen zal dit worden overgemaakt aan de bestuursraad van het MTSA die de “boosdoeners” op het matje zullen dienen te roepen en bij een volgende inbreuk ,een boete van 50 € zullen moeten opleggen, terwijl ook de instanties van de stad Aalst zullen worden op de hoogte gebracht, met mogelijk gevolg dat de betrokken clubs niet langer op de stadsterreinen zullen mogen aantreden.

Wij hopen dat iedereen het besef heeft om deze mededeling ernstig te nemen en de goede samenwerking in acht zal nemen

Met deze wenst de Bestuurraad van het MTSA U een prettig en spannend voetbal seizoen toe

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN KUNSTGRASVELD

Goed gebruik en tijdig onderhoud is een vereiste voor het behoud van de specifieke eigenschappen en de kwaliteit van het kunstgrasveld.

Hieronder vindt u de gebruiksvoorschriften voor de gebruikers en bezoekers

TYPES (voetbal)schoenen TOEGELATEN (in volgorde van voorkeur)

1 standaard 12 – 14 studs voetbalschoen

2 standaard 45 – 60 mini studs voetbalschoen

3 standaard “blade” voetbalschoen

4 standaard 6 studs voetbalschoen ENKEL met plastic studs

TYPES (voetbal)schoenen VERBODEN

1 spikes (atletiek loopschoenen)

2 standaard 6 studs voetbalschoenen met metalen studs

Het gebruik van voetbalschoenen met “gewone” kunststof noppen wordt aangeraden.
Het gebruik van voetbalschoenen met 6 (schroef)noppen en voetbalschoenen met vlakke zolen wordt sterk afgeraden. Gebruik in geen geval schoenen met spikes of metalen noppen.

Het veld dient via een poort betreden te worden.
Bij deze poort wordt een inlegrooster gelegd met een schoonloopmat / borstelmat, waarop de (voetbal)schoenen grondig schoongeveegd moeten worden.

Verbod van dranken en eetwaren – uitgezonderd het (sport)water ter verfrissing van de sportbeoefenaars – binnen de omheining.

Gebruik van kauwgom is verboden op en om de mat. (dus binnen de omheining)
Kauwgomresten kunnen zich met het kunstgras verbinden.

Rookverbod binnen de omheining. Geen vuur (sigaretten) dus op en om het veld.
Dit voorkomt het smelten van de vezels van de kunstgrasmat.

De reden hiervoor is dat de omgeving van het kunstgrasveld permanent moet schoongehouden worden.
Afval rond het veld kan namelijk op het veld terechtkomen.

Maak bij trainingen gebruik van beide doelen en beide helften van het veld.
Dit voorkomt, vooral in het doelgebied, ongelijke en overmatige slijtage.

Bij verplaatsen kleine doelen 1 gewicht gebruiken
grote doelen 2 gewichten gebruiken
verplaatsen gebeurt enkel onder toezicht van de OSB-medewerker ter plaatse

Het is ten zeerste aanbevolen het veld NIET te bespelen ten tijde van opdooi.
Opdooi = ontdooien van de toplaag van het veld terwijl de ondergrond nog bevroren is, want dan kan het smeltwater niet in de ondergrond stromen. Het veld kan dan ook plaatselijk glad zijn wat de kans van het oplopen van blessures vergroot.

Bij een klein laagje sneeuw (enkele mm) waarbij de vezel nog gedeeltelijk vrij is, kan het veld zonder problemen bespeeld worden.
Bij grote hoeveelheden sneeuw het plein niet betreden ! en zeker niet bespelen !
Wordt het veld wel betreden dan ontstaat er door het samendrukken van de sneeuw een ijslaag op het veld. In deze ijslaag kunnen de vezel opgesloten zitten waardoor de kans op breuk toeneemt alsook het blijvend plat liggen van de vezel (knik in het garen). Het gevolg is dat er versnelde slijtage optreedt die niet onder de garantie valt.

Houd het kunstgras altijd zo schoon mogelijk.