Briefwisseling

algemene administratie:

Peter Verbeiren

verslagen, klachten en beroepen:

Antoine Van de Velde

arbitrage:

Hans Van Campenhoud

Wedstrijdbladen

Bij middel van voorgedrukte omslagen versturen naar of bezorgen bij Ronny Van Damme, Regelsbruggestraat 70, 9300 Aalst uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de datum van de match tot 20 uur.

Mededeling van uitslagen

op GSM: 0477/265706 of e-mailadres mtsa.vancamp@telenet.be van Hans Van Campenhoud van 18 tot 19 uur. Uitslagen naderhand op hetzelfde nummer.

De uitslagen, standen en fair play vindt u eveneens op de website.

Verzekering

Polisnummer    45.369.601

 

 

Aangifte ongeval onmiddellijk ( ingevuld ) terug te sturen per post of scannen en doorsturen via mail naar ;

VZW Sportievak

Groeningelaan 40

8500  Kortrijk   056 26 44 26         info@sportievak.be of hilde@sportievak.be

 

 

Rekeningnummer MTSA BE 43001642404101

Algemene afgelastingen

worden desgevallend officieel medegedeeld:

- via de website van ons verbond

- via de teletekstbladen op tv, voor VRT op pagina 598

Er wordt in dit verband gevraagd om niet massaal te telefoneren naar de leden van de bestuursraad, maar om de genoemde informatie te raadplegen.

Website

http://www.mtsa.be

 

Kunstgras

Op de terreinen Osbroek 1, Zandberg en Beukenhof wordt er op kunstgras gespeeld.

Pas uw schoeisel aan!

 

 

De scheidsrechter :

Is verantwoordelijk voor het sportief verloop van de wedstrijd.

Kijkt na dat de uitrusting van beide ploegen in orde is. (schoenen, beenbeschermers, kettingen, ringen of piercings).

Voor wedstrijden op een kunstveld kijkt hij na of de spelers, voor de wedstrijd, schoenen dragen die toegelaten zijn volgens de richtlijnen aan de ingang van het kunstveld. Wordt er nadien een speler betrapt met niet toelaatbaar schoeisel zal de terreinafgevaardigde hiervoor verantwoordelijk gesteld worden.

Geeft zijn richtlijnen , voor de wedstrijd, aan de terreinafgevaardigde. Nadien is het de terreinafgevaardigde die alle verantwoordelijkheid draagt binnen de neutrale zone ( zie verder). Geeft de scheidrechter geen richtlijnen dan gelden de regels voor hem zoals vermeld hierna.

punten. Na de wedstrijd bepaalt hij alleen hoeveel punten aan beide ploegen wordt toegekend, rekening houdend met volgende criteria : per gele kaart = -2 punten, per rode kaart = -4 punten.

Verzegeld, bij middel van handtekening, de wedstrijdbrief op de rugzijde om te voorkomen dat er nadien nog aanpassingen kunnen gebeuren (fraude) aan de wedstrijdbladen.

De terreinafgevaardigde :

Draagt een witte armband.

Beschermd de ref gedurende gans de wedstrijd.

Hoeft niet achter ballen te lopen.

Blijft in de neutrale zone staan op een al dan niet afgesproken plaats, zodat de ref hem ten allen tijde kan bereiken.

Is verantwoordelijk voor de orde binnen deze neutrale zone.

Moet iedereen uit deze zone bannen die niet op het wedstrijdblad vermeld staat.

Ziet ook toe dat er binnen de neutrale zone niet gerookt en zeker niet gedronken wordt (behalve plastiek flessen water).

In geval van ongeval met vreemde personen (binnen de neutrale zone) zal hij verantwoordelijk worden gesteld voor de feiten. Let er dus op dat er geen vreemden in deze neutrale zone staan. Is er geen neutrale zone dan wordt verondersteld dat de toeschouwers zich op 3 meter van de doel- of zijlijnen bevinden.

Zorgt er voor dat het scheidsrechtersblad minstens een kwartier voor de wedstrijd, samen met de identiteit- en spelerskaarten, bij de ref zijn. Voortaan zal er op het scheidsrechtersblad melding gemaakt worden voor te laat binnenbrengen van het blad.

Kijkt toe dat de reservespelers zich opwarmen op die plaats dat vooraf met de ref werd afgesproken.

Houdt toezicht op de houding van de andere, op het blad vermelde personen, van zijn ploeg.

Betaalt de ref voor de wedstrijd.

Zorgt voor een drankje tijdens de rust.

Moet gedurende gans de wedstrijd binnen de neutrale zone staan.

De terreincommissarissen :

Draagt een band met de kleuren van de club (zeker geen rode of driekleurige armband).

Helpen de terreinafgevaardigde met de ordehandhaving binnen de neutrale zone en gaan eventueel ballen recupereren die buiten het veld belanden.

Zien er dus ook op toe dat niemand zonder armband binnen de neutrale zone staat.

Mogen zich willekeurig verplaatsen binnen de neutrale zone.

 

 

De afgevaardigde van de bezoekers :

Draagt de driekleurige armband (rood, geel en zwart).

Is verantwoordelijk voor de correcte houding van al diegenen van zijn ploeg die binnen de neutrale zone staan (trainer, dokter en reservespelers).

Let op ! Heeft de bezoekende ploeg geen afgevaardigde ter plaatse, dan moet een van de spelers deze functie waarnemen. Deze laatste mag dan ook niet deelnemen aan de wedstrijd. Zonder afgevaardigde kan de wedstrijd niet doorgaan.

De terreincommissarissen van de bezoekers :

Dragen een armband met de clubkleuren.

Zijn officieel niet noodzakelijk voor het verloop van de wedstrijd.

De trainer :

Draagt een rode armband.

wordt bedoeld dat de spelers zich sportief of verbaal gedragen. Voetbal is een feest en geen potje stamp of scheldpartij.

De dokter :

Draagt een gele armband.

 

Tot besluit :

Het bestuur van het MTSA is er zich van bewust dat vele van deze bovenvermelde zaken niet gebeuren. Nu iedereen weet wat moet en mag wordt er in de toekomst van uit gegaan dat alle opgesomde punten hierboven zullen worden nageleefd.

Vanaf volgend seizoen gelden deze regels dus en zullen ze op de algemene vergadering worden uitgedeeld aan de verantwoordelijken van elke ploeg, alsook aan onze refs. Nadien worden alle problemen, zie hierboven, als gekend worden gerekend en moet niemand nog afkomen dat hij hiervan niet op de hoogte was.